Activitat

La nostra activitat es concreta en serveis especialitzats en consultoria i formació per a la salut. Documentació, assessorament, recerca i desenvolupament en l’àmbit farmacològic, dietètic, cosmètic i de la suplementació natural.

Les eines que utilitzem son la investigació biomèdica, anàlisi i difusió dels resultats que poden generar una evidència científica que atorgui un valor a les diverses àrees i productes dels nostres clients.

Consultoria a empreses del sector de la salut, nutrició i cosmètica per generar, entre altres, Evidència científica, Redacció de material tècnic i Adequació de les productes a la legislació vigent.

I+D. Assessorament personalitzat als Departaments Tècnics i/o responsables de producció dels laboratoris de fàrmacs de síntesis química, de fàrmacs a partir de plantes medicinals, de suplements alimentaris, de cosmètica, etc. Proposta de millora, formulació i presentació dels productes i disseny d’estudis i estratègies sanitàries i de mercat basades en l’anàlisi de l’evidència científica.

Educació Sanitària. Formació tècnica, per a professionals sanitaris, presencial especialitzada, Programes de prevenció i promoció de la Salut, de sensibilització alimentaria, mediambiental i de RSE. Esdeveniments de divulgació científica i Formació on-line.