Educació Sanitaria i Social

 

Intercanvi d’experiències i coneixements actualitzats, àmbit biològic naturista, per a personal sanitari. Formació tècnica especialitzada presencial i on-line.

  • Formació Tècnica Presencial
    • Programes d’educació al consumidor
    • Programes d’educació i sensibilització al personal sanitari
  • Programes prevenció i promoció de la salut
  • Programes de sensibilització alimentaria, mediambiental i de RSE
  • Esdeveniments de divulgació científica: Foros, Congressos, Panell d’experts
  • Plataforma e-learning per a personal sanitari (Manual d’usuari)