Equip

Durant més de 15 anys en el món de la salut i veient els importants canvis de la societat i del mercat, sobretot a nivell legislatiu, i amb l’esperit de la nostra responsabilitat social, ens impulsa a oferir els nostres serveis per donar resposta a les necessitats del sector.

Les diferents formes legals d’enfocar molts dels productes amb els que actualment hem treballat, ens va fer reflexionar sobre la necessitat d’una divulgació científica, rigorosa i de qualitat que interessa no només a fabricants per adequar-se a la legislació vigent, sinó també a intermediaris, consumidors finals i professionals sanitaris, que en molts casos han manifestat la precarietat de la informació subministrada, generant dubtes pel que fa a la qualitat, seguretat i eficàcia de molts dels productes existents al mercat.

La nostra experiència en el camp sanitari ha estat marcada fonamentalment per la recerca biomèdica i el desenvolupament de productes i serveis formatius dins de la suplementació natural, en concret de les plantes medicinals i productes obtinguts a partir de les mateixes. En moltes de les carreres sanitàries, els programes curriculars oficials no inclouen formació específica de les variades eines terapèutiques que, un cop finalitzats els seus estudis, es trobaran amb possibilitat d’usar.

ROBERTO VIMBERT

President cooperativa
Rble. Departament Tècnic
Llicenciat en Medicina
Postgraduat en Salut Pública y mètodes d’investigació biomèdica

JOSE DANIEL CUSTODIO

Vicepresident cooperativa
Rble. Departament Formació
Llicenciat en Biologia
Postgraduat en Fitoterapia Clínica

MÒNICA MARTÍNEZ

Secretaria cooperativa
Rble. Desenvolupament negoci
Administració d’empreses